Program Erasmus + Sport w Szkole – Umysł i Ruch

06-06-2018przez admin

Erasmus-logoW czterech wybranych szkołach ( w Łodzi, Elblągu, Poznaniu i Szczecinie) realizowane są do końca czerwca tego roku zajęcia w ramach projektu „Sport w szkole – umysł i ruch”. Nasi trenerzy (Ewa Lewandowska, Jan Zamojcin, Mariusz Siebert i Ryszard Kulikowski) od września regularnie prowadzą zajęcia z dziećmi z drugich klas szkół podstawowych. W czasie tych zajęć odbywają się różne sprawdziany i testy, których wyniki przesyłane są do naukowców z kilku europejskich uniwersytetów. Czytaj dalej…

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – Chynów 16.06.2018

06-06-2018przez admin

zawodyPolski Związek Karate w porozumieniu z Ministerstwem Sportu i Instytutem Sportu realizuje cykl Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików. Pierwsze mistrzostwa w strefie A (północnej) odbyły się 24.03.2018 w Rumii i kolejne w strefie B (zachodniej) odbyły się 12,05.2018 w Bydgoszczy. W strefie D (południowej) zawody odbędą się 9.06.2018 w Prudniku, a w strefie C (wschodniej) odbędą się 16.06.2018 w Chynowie o godz. 9:00.

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików oraz Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny 9.06.2018 Prudnik

25-05-2018przez admin

zawody Polski Związek Karate zaprasza na organizowane przez Ludowy Klub Sportowy „Zarzewie” turnieje Karate – Prudnik 9.06.2018:
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – godzina rozpoczęcia 10:00
Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny – godzina rozpoczęcia 12:00
Szczegóły imprez w regulaminach.

Regulamin – Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny

Regulamin – Międzywojewódzkie_Mistrzostwa_Młodzikow

Komunikat Prezesa Polskiego Związku Karate

23-04-2018przez admin

events

KOMUNIKAT PREZESA POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE O SYTUACJI PRAWNEJ ZWIĄZKU

W związku z próbami bezprawnej działalności Polskiej Unii Karate w zakresie wynikających z ustawy o sporcie prerogatyw Polskiego Związku Karate oraz aktami zastraszania części środowiska sportowego Karate przez działaczy PUK, niniejszym przekazuję informację dotyczącą aktualnego stanu prawnego wynikającego z arbitralnej decyzji Prezesa Antonio Espinosa i Komitetu Wykonawczego WKF z 13 kwietnia 2018 r.

Po pierwsze, decyzja o „cofnięciu uznania” PZK przez WKF, acz opatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności, jest decyzją nieprawomocną, od której PZK służą określone w statucie WKF środki odwoławcze w postaci odwołania do Komisji Dyscyplinarnej i Prawa WKF, a następnie do Trybunału Apelacyjnego WKF i w ostateczności do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (CAS). W dniu 21 kwietnia 2018 r. na adres mailowy WKF (do wiadomości Ministra Sportu i Turystyki, Prezesa PKOL i CAS) zostało wysłane odwołanie od decyzji WKF z 13 kwietnia 2018 r. , jako wydanej bez podania przyczyny, jak i podstawy faktycznej i prawnej. Organa WKF mają 6 miesięcy na rozpatrzenie odwołania PZK. Czytaj dalej…

Obowiązek udziału w Mistrzostwach Polski Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzieżowców Karate (22.04.2018)

19-04-2018przez admin

events

Szanowni Państwo,
Zarząd Polskiego Związku Karate informuje, że zawodnicy zakwalifikowali do wojewódzkich kadr młodzieżowych, juniorskich i juniorów młodszych, mają obowiązek wzięcia udziału w Mistrzostwach Polski w Suchym Lesie w dniu 22 kwietnia b.r. ze względu na fakt, że w kalendarzu ich startów jest to impreza główna w tym roku.
Zawodnicy, którzy nie stawią się na starcie 22 kwietnia zostaną usunięci z list szkoleniowych kadr wojewódzkich, a fundusze przeznaczone na ich szkolenie w 2018 r. będą musiały wrócić do budżetu Wojewódzkich Federacji Sportu. Czytaj dalej…

List do Klubów Członkowskich Polskiego Związku Karate

18-04-2018przez admin

events

SZANOWNI LIDERZY KLUBÓW CZŁONKOWSKICH
POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE

Polski Związek Karate jest od 38 lat jedynym demokratycznie wybieranym przedstawicielem środowiska Karate w Polsce. 7 kwietnia 2018 roku Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy z udziałem 202 klubów potwierdził demokratyczny mandat do działania na terenie Polski i wpis do KRS. Na tym prawnym stanowisku pozostaje Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Komitet Olimpijski. Czytaj dalej…

Akt oskarżenia przeciwko działaczom PUK

18-04-2018przez admin

events

Szanowni Państwo,
Polski Związek Karate złożył zawiadomienie do prokuratury oraz pozew do sądu w związku z bezprawną działalnością Polskiej Unii Karate.

Akt Oskarżenia (.pdf) oraz Zawiadomienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie (.pdf)

Mistrzostwa Polski Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzieżowców Karate (22.04.2018)

17-04-2018przez admin

events

Szanowni Państwo,
Zarząd PZK uprzejmie informuje, że Mistrzostwa Polski Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzieżowców Karate odbędą się w niedzielę 22.04.2018 w Suchym Lesie. W związku z zamieszaniem jakie w tym względzie wprowadzają działacze Polskiej Unii Karate, informujemy że te Mistrzostwa są jedyną imprezą dającą możliwość zdobycia punktów za udział w zawodach w tych kategoriach wiekowych. Czytaj dalej…

Mistrzostwa Polski Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzieżowców Karate WKF (22.04.2018)

12-04-2018przez admin

zawody W dniu 22 kwietnia w Suchym Lesie (k/Poznania) odbędą się Mistrzostwa Polski Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzieżowców Karate WKF – Polskiego Związku Karate. Organizatorem Mistrzostw jest Polski Związek Karate, Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe Fighter oraz Urząd Gminy Suchy Las. Więcej informacji na stronie: www.mpjuniorwkf.karatecup.pl/informacje-ogolne

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Polskiego Związku Karate (7.04.2018)

12-04-2018przez admin

events

Szanowni Państwo,
W dniu 7 kwietnia 2018 r. odbył się w Warszawie XI Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Polskiego Związku Karate z udziałem 202 delegatów. Przewodniczącym zebrania był Paweł Sujka, V-ce Przewodniczącym Remigiusz Powroźnik a Sekretarzem Jacek Czerniec.

Prezes Maciej Sokołowski złożył obszerne sprawozdanie za kadencję 2014-2018, obejmujące zakres sportowo-organizacyjno-szkoleniowy oraz ekonomiczny, podkreślając zdobycie ponad 60 medali na ME i MŚ, organizację ponad 40 dużych imprez w tym The World Games Wrocław 2017 oraz wyszkolenie ponad 130 instruktorów i trenerów klasy I i II. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył V-ce Przewodniczący Jerzy Urban. Obserwatorem z ramienia Ministerstwa Sportu i Turystyki był Radca prawny MSiT. Czytaj dalej…