Formularze

Dokumenty rejestracyjne klubu w PZK:

word Informacje o klubie (.doc)
Ankieta Klubowa oraz Deklaracja Członkowska
    W celu rejestracji klubu w PZK prosimy o przesłanie pocztą tradycyjną dokumentacji:
a) Ankieta Klubowa oraz Deklaracji Członkowskiej
b) Odpis aktualny ze Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta lub KRS
c) Statut klubu
d) Kopia uprawień (legitymacja instruktora sportu karate lub dyplom trenera karate)
osoby/osób które bezpośrednio prowadzą zajęcia karate w klubie
e) Potwierdzenie wpłaty 750zł na konto PZK
(składka członkowska roczna 600zł i opłata rejestracyjna 150zł)
Wszystkie załączniki powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”
i podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji.


Formularze oraz zaświadczenia dotyczące osiągnięć zawodników:

word Formularz klasy sportowej (.doc)
WKF/ShotokanKyokushin
    dokument chroniony przed modyfikacją, na str. 1 formularz należy uzupełnić
o dane zawodnika oraz zawodów – najwyższe osiągnięcie zawodnika, str. 2 dotyczy
danych korespondencyjnych. Zaświadczenie o klasie sportowej wydawane jest po
uiszczeniu opłaty 20zł przez wnioskodawcę. Wypełniony dokument w formie
elektronicznej .doc prosimy przesłać: polski.zwiazek@karate.org.pl
word Zaświadczenie o wyniku (.doc)
Zaświadczenie
    dokument modyfikowalny, pola żółte podlegają obowiązkowemu uzupełnieniu.
Zaświadczenie o wyniku wydawane jest po uiszczeniu opłaty 20zł przez wnioskodawcę.
Wypełniony dokument w formie elektronicznej .doc prosimy przesłać: polski.zwiazek@karate.org.pl


Wnioski dotyczące wydania licencji zawodniczych, trenerskich – instruktorskich, sędziowskich:

word Wniosek o nadanie licencji zawodnicznej (.doc)
WKF/Shotokan – Kyokushin
  icon-info-circle wypełniony dokument wraz z załącznikami: 1 zdjęcie legitymacyjne, ksero wpłaty 80 zł na konto PZK
należy przesłać do odpowiedniej komisji stylowej
word Wniosek o nadanie licencji Trenera, Instruktora (.doc)
WKF/Shotokan – Kyokushin
   wypełniony dokument wraz z załącznikami: 1 zdjęcie legitymacyjne, ksero wpłaty 100 zł na konto PZK
należy przesłać do odpowiedniej komisji stylowej
word Wniosek o nadanie licencji Sędziego (.doc)
WKF/Shotokan – Kyokushin

   wypełniony dokument wraz z załącznikami: 1 zdjęcie legitymacyjne, ksero wpłaty 100 zł na konto PZK
należy przesłać do odpowiedniej komisji stylowej