Komisja Rewizyjna

 

 

1. Adam Cygan
Przewodniczący

2. Jerzy Urban
Wice Przewodniczący

3. Witold Stolarczyk
Członek Komisji

4. Sławomir Romańczuk
Członek Komisji

5. Wojciech Kunicki
Członek Komisji