Komisja Rewizyjna i Dyscyplinarna

KOMISJA REWIZYJNA POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE

KADENCJA 2018-2022

1. Urban Jerzy – Przewodniczący KR

2. Stolarczyk Witold – V-ce Przewodniczący KR

3. Rusek Jacek – Członek KR

4. Minoga Krzysztof – Członek KR

5. Kozioł Waldemar – Członek KR

KOMISJA DYSCYPLINARNA POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE

KADENCJA 2018-2022

1. Andrzej Kłujszo – Przewodniczący KD

2. Jarosław Preis – V-ce Przewodniczący KD

3. Ryszard Kulikowski – Członek KD