Często zadawane pytania

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na często zadawane przez Państwa pytania dotyczące min. rejestracji klubu w Związku, wyrabiania licencji, przyznawania klas sportowych.

Spis pytań:
1. W jaki sposób zarejestrować klub w PZK?
2. Jak uzyskać licencję: zawodnika, trenera / instruktora, sędziego?
3. Jak uzyskać licencję klubową?
4. Jak mogę otrzymać: zaświadczenie zwykłe, o klasie sportowej, potwierdzenie wyników?
5. Wysokości opłat
6. Na jakie konto realizować płatności?

1. W jaki sposób zarejestrować klub w PZK?

W celu rejestracji klubu w PZK prosimy o przesłanie pocztą tradycyjną dokumentacji:

a) Ankieta Klubowa (pobierz)
b) Deklaracja członkowska (pobierz)
c) Odpis aktualny z KRS, Urzędu Miasta, Gminy lub innej jednostki dokonującej wpisu do ewidencji
d) Statut klubu
e) Kopia uprawień (dyplom, licencja) osoby/osób które bezpośrednio prowadzą zajęcia karate w klubie
f) Potwierdzenie wpłaty 950zł na konto PZK (składka członkowska roczna 800zł i opłata rejestracyjna 150zł)

Wszystkie załączniki powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” i podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji. W przypadku braku wymaganego dokumentu, niewystarczających uprawnień lub innych uchybień wnioskodawca powinien wniosek uzupełnić. Powyższe sytuacje wyjaśniane są indywidualnie. O decyzji włączenia klubu w struktury PZK decyduje Zarząd podczas zebrania.

2. Jak uzyskać licencję: zawodniczą, trenerską, sędziowską?

W celu uzyskania licencji zawodniczej niezbędnym jest wypełnienie wniosku dostępnego w dziale „Formularze„, załączenie jednego zdjęcia o wymiarach 3,5 cm  x 4,5 cm (legitymacyjne) opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz potwierdzenie opłaty w wysokości 50zł. Komplet dokumentów należy przesłać do odpowiedniej komisji stylowej WKF/Shotokan (ul. Malczewskiego 22, 71-612 Szczecin) lub Kyokushin (ul. Kremerowska 3, 31-130 Kraków). Polski Związek Karate informuje, że wszyscy, zawodnicy, trenerzy i sędziowie PZK mogą uczestniczyć w rywalizacji sportowej w ramach PZK pod warunkiem posiadania odpowiednich i ważnych licencji. Ważność licencji upływa z końcem każdego roku kalendarzowego. Warunkiem jej przedłużenia jest opłacenie składki na rok następny.
W PZK obowiązują licencje juniorskie, które wyrabiane są jednorazowo i tracą ważność wraz z
ukończeniem 18 roku życia, oraz licencje seniorskie obowiązujące od 18 roku życia i ulegające
przedłużeniu co rok.  Czas oczekiwania na kartę uwarunkowany jest liczbą aktualnych zgłoszeń oraz terminem doręczenia przesyłek listowych. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają powyższe komisje stylowe.

3. Jak uzyskać licencję klubową?

Licencje klubowe wystawiane są na podstawie opłaconych składek członkowskich za dany rok. Wysokość opłaty wynosi 800zł. Opłata składki członkowskiej może być realizowana za pośrednictwem bankowości lub wpłat tradycyjnych. Wpłata powinna zawierać poprawną pełną nazwę klubu oraz adres. W tytule należy podać „Składka członkowska za rok…” lub „Licencja klubowa za rok…”. W sytuacji gdy wpłata realizowana jest przez osobę fizyczną niezbędnym jest podanie w tytule przelewu pełnej nazwy klubu którego dotyczy. Podanie danych imiennych znacznie wydłuża czas oczekiwania na licencję lub w pewnych przypadkach wręcz uniemożliwia jej wystawienie.

4. Jak mogę otrzymać: zaświadczenie zwykłe, o klasie sportowej, potwierdzenie wyników?

Wydanie zaświadczeń oparte jest na złożeniu odpowiedniego wniosku. W dziale „Formularze” dostępny jest wniosek dot. uzyskania klasy sportowej oraz wzory zaświadczeń. Po wypełnieniu wskazanych pól taki dokument należy zapisać w formie edytowalnej i przesłać wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty w wysokości 20zł (tytułem „wydanie zaświadczenia”)  na adres e-mail biura PZK w Warszawie. W kierowanej wiadomości należy dopisać adres korespondencyjny oraz numer kontaktowy. Po weryfikacji przekazanych dokumentów zaświadczenie zostaje przesłane pod wskazany adres. Zaświadczenia wydawane są jedynie na zamieszonych drukach. Dodatkowe informacje ważne dla wnioskodawcy prosimy zamieszczać w treści wiadomości. Składając wniosek o wydanie powyższych dokumentów prosimy uwzględnić czas niezbędny na przygotowanie, liczbę zgłoszeń oraz drogę korespondencyjną.

5. Wysokości opłat.

Opisane poniżej opłaty mogą być realizowane za pomocą bankowości lub wpłat tradycyjnych.
Wydanie zaświadczenia, opinii, potwierdzenia wyników: 20zł
Wyrobienie licencji zawodniczej: 100zł, trenerskiej/instruktorskiej, sędziowskiej: 100zł
Wymiana licencji z juniora na seniora (zmiana kategorii wiekowej): 100zł
Przedłużenie licencji na kolejny rok: 100zł
Rejestracja nowego klubu w PZK: 950zl (opłata rejestracyjna 150zł, składka członkowska 800zł)
Opłata składki członkowskiej (klubowej) na kolejny rok 800zł

6. Na jakie konto realizować płatności?

Aktualne dane do wpłat realizowanych na konto Polskiego Związku Karate znajdują się w zakładce „Kontakt” poniżej danych adresowych. Uprzejmie przypominamy aby Państwa wpłata została odpowiednio zaksięgowana powinna zostać określona odpowiednim tytułem oraz pełnymi danymi osoby wpłacającej.