Zmiany opłat w Polskim Związku Karate


events

Informujemy, że od 1.01.2024 r.:

– Roczna składka członkowska klubowa wynosi 800 zł.

– Każda pierwsza licencja zawodnicza, instruktorska, trenerska i sędziowska wynosi 100 zł, roczne przedłużenie każdej licencji na następny rok kalendarzowy wynosi 60 zł.

– Polski Związek Karate włącza do współzawodnictwa sportowego kategorie wiekowe 10-12 lat.