Erasmus+

Polski Związek Karate partnerem Projektu Erasmus + Sport At School

Print

Flagi


Projekt Sport at School współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu Erasmus + Sport

Celem Projektu jest promowanie aktywności sportowej w szkołach podstawowych by tym sposobem walczyć z siedzącym trybem życia dzieci i ich zmniejszoną ruchliwością – hipokinezją w okresie dorastania. Program zrealizowany, w oparciu o innowatorskie rozwiązania, wynik najnowszych badań naukowych w zakresie neurologii, będzie ułatwiał wymianę praktyk między krajami – partnerami w/w projekcie oraz wspierał budowę sieci, do której zostaną włączone Krajowe Federacje Karate we Włoszech, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Polsce i Portugalii.

Edycja Projektu inspiruje się już wypróbowaną działalnością we Włoszech przez Włoską Federację Judo, Karate, Zapasy i Sztuki Walki (FILKAM)

Program Erasmus + wspiera działalność w zakresie edukacji, szkolenia, sportów młodzieżowych w okresie 2014 – 2020.

W dziedzinie sportu, program koncentruje się na projektach, które mają na celu wspieranie sportu amatorskiego, mierzenie się z wyzwaniami transgranicznymi, walkę z ustawianiem wyników zawodów sportowych, z dopingiem, z przemocą i rasizmem, oraz promowanie dobrego zarządzania sportem, równość szans, włączenia społecznego oraz sportu dla wszystkich, kobiet i mężczyzn. Programem zarządza Komisja Europejska EACEA (Education, Audiovisual and Cultural Agency)

Projekt Erasmus + Sport At School wykorzystuje:

Inteligencję Motoryczną

Inteligencja motoryczna wyraża się za pośrednictwem czynów, których dokonuje się po to by osiągnąć zamierzony cel i które cechuje: skuteczność, efektywność i kreatywność.
Ludzka motoryczność jest bogata i wielowymiarowa; obejmuje ruchy pozwalające jednostce na współdziałanie z wszelkiego rodzaju środowiskami (naturalnym, zawodowym itd.) i na wyrażenie własnej osobowości poprzez uprawianie różnorodnych dyscyplin sportowych. Najlepszy okres na rozwinięcie motoryczności inteligentnej zaczyna się w momencie narodzin i trwa do momentu osiągnięcia mniej więcej wieku lat 11. Podczas gdy siedzący tryb życia i nadmiar wagi wystawiają na ryzyko harmonijny rozwój chłopców i dziewczynek w okresie dorastania.

Działalność

W oparciu o wspólnie zbudowaną bazę
Analiza komparatywna w krajach partnerskich:
* Celów krajowych i wytycznych zawartych w Programach Szkół Podstawowych dotyczących działalności motorycznej (w szczególności w odniesieniu do dzieci w wieku od 7 – 8 lat)
* Kompetencji i umiejętności wymaganych od techników Krajowych Federacji, przy pracy z dziećmi w szkołach oraz metodologii szkolenia.

icon-caret-right Szkolenie personelu technicznego
Dwa kursy szkoleniowe dla 5 techników partnerskich Federacji Krajowych, zostaną zrealizowane w roku 2017

icon-caret-right Aktywność motoryczna grupy docelowej
Prowadzona w godzinach szkolnych przez techników Krajowych Federacji przy udziale nauczycieli w czterech szkołach krajów uczestniczących w projekcie podczas roku szkolnego 2017/2018

icon-caret-right Ocena wyników
Analiza, przeprowadzona przez instytucje zewnętrzne, wyników osiągniętych w zakresie umiejętności motorycznych, w nauce, oraz dotyczących społecznego zachowania chłopców i dziewczynek uczestniczących w Projekcie

icon-caret-right Rozpowszechnianie informacji o projekcie
Celem projektu jest uruchomienie sieci, gwarantującej zrównoważony charakter inicjatywie, która odbędzie się w szkołach sześciu krajów uczestniczących w projekcie i jednocześnie ułatwiającej włączenie do tejże inicjatywy Federacji Europejskich Karate zainteresowanych realizacją w/w projektu w swoich krajach.
W tym celu zostanie uruchomiona sieć informacyjna i poczynione odpowiednie kroki na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej – budując między innymi strony web umożliwiające wszystkim korzystanie ze specjalnie zrealizowanych materiałów dydaktycznych – oraz zostanie wydany podręcznik zawierający wszystkie dane dotyczące eksperymentacji przeprowadzonej w szkołach.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie, które mogą być wykonane z informacji w nim zawartych.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.