Kontakt

Polski Związek Karate

Al. Jerozolimskie 30/51
00-024 Warszawa

Komisja Kyokushin

ul. Kremerowska 3
31-130 Kraków

Komisja Shotokan

ul. Malczewskiego 22
71-612 Szczecin

Komisja Karate Olimpijskiego

Al. Jerozolimskie 30/51
00-024 Warszawa

Komisja Karate Fudokan

ul. Gruntowa 1 B
02-906 Warszawa

 

Komisja Karate Tradycyjnego

ul. Osowska 82
04-351 Warszawa

Dane rachunku bankowego PZK

 

Nazwa i adres banku:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Numer konta IBAN:
PL98 1130 1017 0020 1426 5820 0001

SWIFT/BIC: 

GOSKPLPWXXX