Zapisy na Kursy Trenera I i II Klasy Karate

10-02-2016przez admin

eventsSzanowni Państwo,
Polski Związek Karate wspólnie z Akademią Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi na podstawie programu zatwierdzonego przez PZK ogłasza nabór na kurs Trenera I oraz II klasy w karate. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

Kurs Trenera
Klasa I Klasa II
 Zaproszenie / Wniosek  Zaproszenie / Wniosek

Informacje dotyczące kursu Trenera I klasy w karate 07.03.2016 – 10.03.2016

Zaproszenie (.pdf) / Wniosek Kandydata (.pdf)

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 17.02.2016r. – liczba miejsc ograniczona

Czas trwania: 07.03.2016 – 10.03.2016

Miejsce zajęć: Siedziba Polskiego Związku Karate; Al. Jerozolimskie 30, Warszawa

Wymagania dla kandydatów:
1. Stopień Trenera II klasy ( co najmniej 2 lata )
2. Rekomendacja Polskiego Związku Karate

Wymagana dokumentacja:
1. Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs Trenera I klasy w karate;
2. Ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu);
3. Ksero dowodu osobistego;
4. Ksero Dyplomu Trenera II Klasy
5. Podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm;
6. Potwierdzenie opłaty za kurs

Dokumenty należy wysłać na adres: Polskiego Związku Karate: ul. Aleje Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa
Płatności należy dokonać do 18.02.2016r. na podany poniżej nr konta bankowego z dopiskiem:
Imię i nazwisko, kurs Trener I Klasy Karate

Nr konta: 98 1130 1017 0020 1426 5820 0001 Bank Gospodarstwa Krajowego

Cena kursu : 2.200 zł ;

 


 

Informacje dotyczące kursu Trenera II klasy w karate 7.04.2016 – 11.04.2016

Zaproszenie (.pdf) / Wniosek Kandydata (.pdf)

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10.03.2016r – liczba miejsc ograniczona

Czas trwania: I SESJA: 7.04.2016 – 11.04.2016

Miejsce zajęć: Siedziba Polskiego Związku Karate; Al. Jerozolimskie 30, Warszawa
Szkoła Podstawowa nr.206; ul. Nowy Świat 21A; Warszawa

Wymagania dla kandydatów:
1. Stopień Instruktora sportu w karate ( co najmniej od 2 lat )
2. Poziom sprawności i umiejętności technicznych stosownie do wymagań PZK na stopień trenera II klasy

Wymagana dokumentacja:
1. Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs Trenera II klasy w karate;
2. Ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu);
3. Ksero dowodu osobistego;
4. Ksero legitymacji instruktora w karate
5. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do uczestnictwa w kursie lub ksero aktualnej książeczki zdrowia sportowca
6. Podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm;
7. Potwierdzenie opłaty za kurs

Dokumenty należy wysłać na adres: Polskiego Związku Karate: ul. Aleje Jerozolimskie 30,
00-024 Warszawa
Płatności należy dokonać do 15.02.2016r. na podany poniżej nr konta bankowego z dopiskiem:
Imię i nazwisko, kurs Trener II Klasy Karate

Nr konta: 98 1130 1017 0020 1426 5820 0001 Bank Gospodarstwa Krajowego

Cena kursu : 2.500 zł ;

Kontakt:
Biuro Polskiego Związku Karate
Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa
tel.: 22 629 26 49 kom.: 665770706
e-mail: polski.zwiazek@karate.org.pl
www: polskizwiazekkarate.pl
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00