Zapisy na Kursy Trenera I Klasy i Instruktora Karate

24-08-2016przez admin

eventsSzanowni Państwo,
Polski Związek Karate wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Trenerów Tenisa, Lubelskim Klubem Karate Kyokushin na podstawie programu zatwierdzonego przez PZK ogłasza nabór na kurs Trenera I klasy oraz Instruktora w karate. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

KURS TRENERA KLASA I: Wniosek Kandydata /Kurs I /(.pdf)


Informacje dotyczące kursu Trenera I klasy w karate

Wniosek Kandydata (.pdf)

Otwarty nabór na kurs – liczba miejsc ograniczona

Miejsce zajęć: Siedziba Polskiego Związku Karate; Al. Jerozolimskie 30, Warszawa

Wymagania dla kandydatów:
1. Stopień Trenera II klasy ( co najmniej 2 lata )
2. Rekomendacja Polskiego Związku Karate

Wymagana dokumentacja:
1. Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs Trenera I klasy w karate;
2. Ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu);
3. Ksero dowodu osobistego;
4. Ksero Dyplomu Trenera II Klasy
5. Podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm;
6. Potwierdzenie opłaty za kurs

Dokumenty należy wysłać na adres: Polskiego Związku Karate: ul. Aleje Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa
Płatności należy dokonać na podany poniżej nr konta bankowego z dopiskiem:
Imię i nazwisko, kurs Trener I Klasy Karate

Nr konta: 98 1130 1017 0020 1426 5820 0001 Bank Gospodarstwa Krajowego

Cena kursu : 2.400 zł ;

 Kontakt:

Biuro Polskiego Związku Karate
Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa
tel.: 22 629 26 49 kom.: 665770706
e-mail: polski.zwiazek@karate.org.pl
www: polskizwiazekkarate.pl
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00


KURS INSTRUKTORA: Deklaracja Uczestnika /Kurs Instruktora /(.pdf)


Informacje dotyczące kursu Instruktora 17.09.2016 – 20.09.2016

Deklaracja Uczestnika (.pdf)

Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną na adres: jczerniec@gmail.com do dnia 06.09.2016r. – liczba miejsc ograniczona

Czas trwania: 18.09.2016 – 25.09.2016

Miejsce zajęć: Nałęczów, ul. B.Prusa 28, Dom rekolekcyjny
Rejestracja: 18.09.2016r. w godz. 13.00 – 16.00 w biurze Lubelskiego Klubu Karate Kyokushin, ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin tel. 81/533-24-46, 665 990 344

Koszty:
– uczestnictwa w kursie wynosi 1500,00 zł
– wyżywienia i zakwaterowania  640,00 zł

Kurs zostanie przeprowadzony przy zgłoszeniu min. 20 osób

Rezerwacja miejsca: następuje poprzez przesłanie pocztą kompletnie wypełnionej deklaracji uczestnika oraz dwóch fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm i wpłacenie zaliczki w wysokości 200,00 zł

Wpłaty pozostałej części należności (1300,00 zł  koszt uczestnictwa + 640,00 zł koszt wyżywienia i zakwaterowania) należy dokonać najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu tj. 18.09.2016 r.

Numer konta organizatora: BS w Wisznicach I Oddział w Lublinie 14 8055 0006 0400 3685 2004 0001

Niezbędne rzeczy: przybory do notowania, dwie karate-gi, ochraniacze, dresy i obuwie do treningu w terenie.

Warunkiem uczestnictwa w kursie: Posiadanie stopnia szkoleniowego min. 3 kyu oraz dostarczenie poniższych dokumentów:

– potwierdzone pieczątką oraz podpisem kierownika macierzystego klubu, pisemne zgłoszenie kandydata poprzez przesłanie pocztą „Deklaracji uczestnika”
– kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana)
– dwie fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5cm podpisane na odwrocie

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: jczerniec@gmail.com

 

Informacji o kursie udziela shihan Jacek Czerniec  tel. 602 757 003

 

Kontakt:

Lubelski Klub Karate Kyokushin
ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin tel. 81/533-24-46, 665 990 344,
Numer konta: BS w Wisznicach  14 8055 0006 0400 3685 2004 0001