Wywiad dla mediów z Prezesem Polskiego Związku Karate – Panem Maciejem Sokołowskim

19-02-2019przez admin

O decyzji World Karate Federation (WKF)

– Decyzja Kongresu WKF była w naszej opinii i opinii będącego z nami na miejscu (Madryt 5.11.2018 r.) mecenasa bezpodstawna. Nie miała umocowań prawnych tj. w oficjalnym piśmie z dnia 13.04.2018 r. nie podano żadnej przyczyny pozbawienia nas członkostwa. Podczas głosowania w Madrycie było wiele zaniechań m.in. nie było komisji skrutacyjnej, która powinna liczyć głosy. Wielu przedstawicieli Narodowych Federacji nie miało zapewnionego tłumaczenia przebiegu Kongresu. Nie otrzymaliśmy żadnego protokołu z zebrania Kongresu WKF’u ani żadnej informacji która potwierdzała by przebieg zgromadzenia.

– Na tym kongresie zaznaczaliśmy, że Polska Unia Karate (PUK) nie ma akceptacji Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT) w Polsce i nie jest członkiem olimpijskim PKOL-u, a takie uznanie według statutu WKF jest warunkiem przyjęcia do organizacji. To głosowanie na Kongresie WKF odbyło się na zasadzie: tych przyjmujemy, a tym dziękujemy. Wcześniej na spotkaniu w Paryżu w dniu 9.04.2018 r. z V-ce Prezydentem i Dyrektorką WKF’u, argumentowano naszej delegacji że statut Polskiego Związku Karate (PZK) nie jest dostosowany do statutu WKF. Jednocześnie z niezrozumiałych powodów przyjęto związek (PUK), którego statut jest kopią naszego. Trzeba nadmienić że do dnia dzisiejszego Polska Unia Karate nie ma akceptacji MSiT oraz PKOL (członkostwo olimpijskie).

– Polski Związek Karate wystąpił do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego dla Sportu TAS CAS w Lozannie (Szwajcaria) aby odwołać się od bezpodstawnych decyzji WKF’u. Sprawa jest w trakcie rozstrzygania naszej apelacji. Wszelkie niezbędne dokumenty do dalszego procedowania zostały przez PZK złożone.

O porozumieniu PZK – PUK

– Pan Minister Witold Bańka prosił nas na spotkaniu 12 lipca 2018 roku, abyśmy porozumieli się z PUK. Na spotkaniu byli obecni: Prezes PZK Maciej Sokołowski oraz Prezes PUK Paweł Połtorzecki. PZK się na to porozumienie od razu zgodziło, z naszej strony nie było żadnych wątpliwości co do słuszności podpisania przygotowanego przez Pana Ministra Witolda Bańki porozumienia między naszymi organizacjami. Pan Połtorzecki stwierdził, że decyzję podejmie zarząd PUK . Od lipca do listopada nie podjęli decyzji, negując w tym czasie kolejne punkty ugody proponowanej przez Ministerstwo. 22 Listopada 2018 roku odbyło się drugie spotkanie w obecności Ministra, Wiceministra, Dyrektorów departamentów (Departament Sportu Wyczynowego, Dział Kontroli i Nadzoru oraz Dział Prawny) – scenariusz się powtórzył. Do dnia dzisiejszego PUK nie podpisał porozumienia mimo wcześniejszych obietnic. Ja sam (Prezes Maciej Sokołowski) zaproponowałem, że pieniądze które są przeznaczone z MSiT na Karate WKF (Karate Olimpijskie) przelejemy do PUK jedną transzą aby zawodnicy byli dotowani jak najszybciej i nie stracili możliwości startu w ważnych międzynarodowych zawodach zapewniających awans na Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2020. Nawet to nie przekonało Zarządu PUK do podjęcia współpracy. W ten sposób został zablokowany rozwój środowiska Karate Olimpijskiego w Polsce. Jest nam bardzo przykro, że działacze PUK prowadzą przeciwko nam kampanię dezinformacyjną, która nie ma nic wspólnego z prawdą co można łatwo zweryfikować w oparciu o oficjalne dokumenty.

O sytuacji Pani Doroty Banaszczyk

– Pani Dorota Banaszczyk mogłaby otrzymać ministerialną nagrodę, gdyby Zarząd PUK podpisał porozumienie. Sprawa jest przez nas dokładnie opisana na naszej stronie internetowej www.polskizwiazekkarate.pl w poście z dnia 12.02.2019 r. o tytule: Oświadczenie Zarządu Polskiego Związku Karate ws. nieprawdziwych wypowiedzi pani Doroty Banaszczyk.