Wydarzenia w Polskim Komitecie Olimpijskim

03-04-2019przez admin

We wtorek, 26.03.2019 r. pod przewodnictwem Prezesa Andrzeja Kraśnickiego po raz pierwszy w tym roku obradował Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jego członkowie przyjęli szereg dokumentów, które zostaną przedłożone delegatom na zwołane na 25 kwietnia doroczne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PKOl. To m.in.: sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Komitetu, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz projekty porządku i regulamin kwietniowych obrad. Zatwierdzono także regulamin przyznawania przez PKOl patronatów różnym wydarzeniom sportowym. W obradach Zarządu uczestniczył Prezes Polskiego Związku Karate oraz Członek Zarządu PKOL – Pan Maciej Sokołowski.

28 marca br. Prezes Maciej Sokołowski uczestniczył w Centrum Olimpijskim PKOl w zorganizowanej konferencji „Nowe wyzwania walki z dopingiem w sporcie” z okazji 30-lecia polskiego systemu antydopingowego. Wydarzenie zainaugurował Minister Witold Bańka, kandydat Europy na szefa Światowej Agencji Antydopingowej WADA. Na wydarzenie zostało zaproszonych 200 przedstawicieli związków sportowych, policji, straży granicznej, żandarmerii wojskowej, prokuratury oraz przedstawicieli środowiska medycznego związanego z medycyną sportową. Cel konferencji to kompleksowe przedstawienie współczesnych trendów z zakresu prawa, medycyny i analityki laboratoryjnej, polityki państwa  oraz działań dochodzeniowo-śledczych ukierunkowanych na wykrywanie przestępstw związanych z dopingiem oraz naruszeń przepisów o charakterze dyscyplinarnym, a także zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w walkę z dopingiem w sporcie.