World Karate Federation

wkfsmall

Światowa Federacja Karate (WKF) powstała na kongresie WUKO w Algierze w 1993 roku z inicjatywy IOC (International Olimpic Committee). W 1999 roku WKF została przyjęta na pełnoprawnego członka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl). Obecnie Światowa Federacja Karate jest największą międzynarodową organizacją karate sportowego zrzeszającą 188 krajów członkowskich. Jedynym członkiem WKF w Polsce jest Polski Związek Karate.

Przepisy WKF są modyfikowane i dostosowywane do współczesnych wymagań i norm olimpijskich. Dzięki staraniom działaczy WKF karate zostało włączone do programu I Igrzysk Europejskich, które odbyły się w 2015 roku w Baku oraz Igrzysk Światowych (The World Games), których najbliższa edycja będzie mieć miejsce w 2017 roku we Wrocławiu. Cały czas prowadzone są działania mające na celu włączenie karate do programu Letnich Igrzysk Olimpijskich.

WKF organizuje  Mistrzostwa Świata Seniorów oraz Mistrzostwa Świata Kadetów, Juniorów i U21, z których każde odbywają się co dwa lata. Prezesem WKF jest Antonio Espinos, a siedziba znajduje się w Madrycie w Hiszpanii.