Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Polskiego Związku Karate (7.04.2018)


events

Szanowni Państwo,
W dniu 7 kwietnia 2018 r. odbył się w Warszawie XI Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Polskiego Związku Karate z udziałem 202 delegatów. Przewodniczącym zebrania był Paweł Sujka, V-ce Przewodniczącym Remigiusz Powroźnik a Sekretarzem Jacek Czerniec.

Prezes Maciej Sokołowski złożył obszerne sprawozdanie za kadencję 2014-2018, obejmujące zakres sportowo-organizacyjno-szkoleniowy oraz ekonomiczny, podkreślając zdobycie ponad 60 medali na ME i MŚ, organizację ponad 40 dużych imprez w tym The World Games Wrocław 2017 oraz wyszkolenie ponad 130 instruktorów i trenerów klasy I i II. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył V-ce Przewodniczący Jerzy Urban. Obserwatorem z ramienia Ministerstwa Sportu i Turystyki był Radca prawny MSiT.W dyskusji V-ce Prezes Wacław Antoniak omówił sukcesy sportowe zawodników World Karate Federation i Shotokan oraz uczestnictwo PZK w programie badawczym Erasmus+ Sport dotyczącym Karate. V-ce Prezes Andrzej Drewniak omówił sukcesy sportowe zawodników innych styli oraz realizowany od 2 lat program włączenia wszystkich klubów PZK do szkolenia i współzawodnictwa w przepisach WKF. Wskazał na ogromny potencjał klubów zrzeszonych w PZK, który daje nadzieję na poważne sukcesy sportowo-organizacyjne.

Delegaci 178 głosami za, 3 przeciw i 6 wstrzymujących się udzielili Zarządowi absolutorium a 199 głosami wybrali sensei P. Macieja Sokołowskiego na Prezesa Zarządu Polskiego Związku Karate. Następnie ~170 głosami wybrali kolejno 10 członków Zarządu i 5 członków Komisji Rewizyjnej. WZD zatwierdził opracowane przez niezależnego biegłego rewidenta księgowego roczne bilanse i zmiany w Statucie wymagane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz World Karate Federation.

Program Walnego Zjazdu Delegatów w dniu 7.04.2018 r. został zrealizowany w całości.

Po zakończeniu WZD odbyły się zebrania nowo wybranego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 Zarząd na lata 2018-2022 ukonstytuował się w składzie:

Sokołowski Maciej – Prezes

Antoniak Wacław – V-ce Prezes

Drewniak Andrzej – V-ce Prezes

Czerniec Jacek – Sekretarz Generalny

Urbanczyk Edward – Członek Zarządu

Pobłocki Piotr – Członek Zarządu

Siebert Mariusz – Członek Zarządu

Powroźnik Remigiusz – Członek Zarządu

Dadzibug Eugeniusz – Członek Zarządu

Żendzian Jerzy Grzegorz – Członek Zarządu

Bajkowski Dariusz – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Urban Jerzy – Przewodniczący KR

Stolarczyk Witold – V-ce Przewodniczący KR

Rusek Jerzy – Członek KR

Minoga Krzysztof – Członek KR

Kozioł Adam – Członek KR

Komisja Dyscyplinarna:

Andrzej Klujszo – Przewodniczący KD

Jarosław Preis – V-ce Przewodniczący KD

Ryszard Kulikowski – Członek KD