Spotkania w Ministerstwie Sportu

12-07-2018przez admin

events

W Warszawie 27 czerwca 2018r w siedzibie Ministerstwa Sportu odbyło się spotkanie Sztabu Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich ds. Sportów Letnich i Zimowych pod przewodnictwem podsekretarza stanu Jana Widery, z udziałem dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego Marcina Nowaka, dyrektora Państwowego Instytutu Badawczego Urszuli Włodarczyk, v-ce prezesa PKOl Ryszarda Stadniuka. Polski Związek Karate reprezentowali – Prezes Maciej Sokołowski, v-ce Prezes Wacław Antoniak i członek zarządu Dariusz Bajkowski.

Przybyli przedstawiciele Polskich Związków Sportowych przedstawili zasady kwalifikacji swoich dyscyplin do udziału w Igrzyskach Olimpijskich oraz stan przygotowań zawodników do kwalifikacji na Igrzyska. Przedstawiciel Instytutu Sportu przedstawił zasady współpracy z PZS w sprawie  wykorzystania wiedzy naukowej do przygotowań zawodników do Igrzysk. Sztab przyjął sprawozdania od wszystkich Związków i ustalił kolejne spotkanie w tej sprawie na wrzesień.

W dniu następnym prezes Maciej Sokołowski wraz z v-ce prezesem Wacławem Antoniakiem spotkali się sekretarzem stanu Jarosławem Stawiarskim oraz z dyrektorką Departamentu Prawnego Joanną Olszewską. W czasie spotkania zapoznano Pana Sekretarza o stanie organizacyjnym naszego Związku oraz aktualnych działaniach organizacyjnych i działaniach prawnych jakie podejmuje Zarząd naszego Związku.