Relacje pomiędzy Związkiem a klubami członkowskimi


Zarząd Polskiego Związku Karate postanowił uporządkować relacje pomiędzy Związkiem a klubami członkowskimi, dotyczące udziału w zawodach karate zawodników zrzeszonych w klubach członkowskich.

W związku z tym, że niektóre kluby zrzeszone w Związku, organizują zawody w ramach konkurencyjnej organizacji i nie dopuszczają do uczestnictwa w tych zawodach klubów członkowskich Związku, będziemy traktować takie działania, jako niezgodne ze statutem PZK oraz naruszające ogólne przepisy prawa RP, gwarantujące swobodny dostęp do oficjalnego współzawodnictwa sportowego. Kluby takie narażają się na wykluczenie ze Związku za działania na Jego szkodę oraz na szkodę swoich zawodników.

Część zawodników, z różnych powodów, nie bierze udziału w zawodach organizowanych w ramach Związku, dlatego zawodnicy ci będą mieli zawieszane licencje zawodnicze w ramach Związku i po braku aktywności przez ponad rok, będą musieli ponownie występować o wyrobienie licencji zawodniczej w danym klubie.

Zgodnie ze statutem PZK, klub mający ponad rok zaległości w wykupieniu licencji klubowej, naraża się na wykluczenie ze Związku. Ponadto kluby chcące brać udział w zawodach PZK muszą mieć wykupioną aktualną roczną licencję klubową. Sezon startowy już praktycznie się zaczyna, dlatego trzeba być gotowym do udziału w tej rywalizacji.

Udział w zawodach kwalifikacyjnych oraz w zawodach mistrzowskich będzie miał decydujący wpływ na ranking, w wyniku którego tworzyć będziemy Kadrę Narodową. Przypominamy, że zgodnie z ustawą o sporcie, na zawodach międzynarodowych, w ramach reprezentacji mogą brać udział tylko zawodnicy oficjalnie powołanej przez polski związek sportowy, Kadry Narodowej.