Regulamin nadawania i weryfikacji stopni mistrzowskich Dan Polskiego Związku Karate

24-06-2020przez admin

events

Szanowni Państwo,

Polski Związek Karate przesyła do wiadomości zainteresowanych Regulamin nadawania i weryfikacji stopni mistrzowskich Dan Polskiego Związku Karate poniżej oraz formularz wniosku o weryfikację stopnia Dan do pobrania. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sportu, Zarząd PZK przyjął uchwałę powołującą Komisję Weryfikacyjną Stopni Dan oraz przyjął regulamin tej Komisji. W związku z tym wszystkie osoby które uzyskały stopień Dan i nie mają potwierdzenia z Polskiego Związku Karate proszone są o zweryfikowanie tych stopni zgodnie z przyjętym regulaminem.

Formularz Wniosku do PZK

1. W ramach Polskiego Związku Karate obowiązują stopnie Dan nadane przez Komisję Egzaminacyjną PZK lub stopnie uzyskane w ramach innych organizacji i zweryfikowane przez Komisję Weryfikacyjną PZK.

2. Skład Komisji Weryfikacyjnej ustala Zarząd Związku.

3. Osoby które uzyskał stopień Dan przyznany przez Komisję Egzaminacyjną PZK lub zweryfikowały stopień Dan w ramach Komisji Weryfikacyjnej PZK, otrzymują Dyplom potwierdzający posiadany stopień Dan.

4. Opłatę za przystąpienie do egzaminu w ramach PZK oraz opłatę za weryfikację stopnia Dan określa Zarząd Związku.

5. Stopień Dan można uzyskać ćwicząc karate w następujących odstępach czasu:
– Pierwszy Dan (Shodan) po okresie minimum 4 lat od momentu rozpoczęcia treningów,
– Drugi Dan (Nidan) po dwóch latach treningów od momentu uzyskania stopnia Pierwszy Dan,
– Trzeci Dan (Sandan) po trzech latach treningów od momentu uzyskania stopnia Drugi Dan,
– Czwarty Dan (Yondan) po czterech latach treningów od momentu uzyskania stopnia Trzeci Dan,
– Piąty Dan (Godan) po pięciu latach treningów od momentu uzyskania stopnia Czwarty Dan,
– Szósty Dan (Rokudan) po sześciu latach treningów od momentu uzyskania stopnia Piąty Dan,
– Siódmy Dan (Shichidan) po siedmiu latach treningów od momentu uzyskania stopnia Szósty Dan,
– Ósmy Dan (Hachidan) po ośmiu latach treningów od momentu uzyskania stopnia Siódmy Dan,
– Dziewiąty Dan (Kyudan)) po dziewięciu latach treningów od momentu uzyskania stopnia Ósmy Dan,
– Dziesiąty Dan (Judan) po dziesięciu latach treningów od momentu uzyskania stopnia Dziewiąty Dan.

6. Komisja weryfikuje dokumenty przesłane przez osobę ubiegającą się o uznanie posiadanego stopnia Dan i decyduje o uznaniu stopnia Dan. Ostateczne zatwierdzenie stopnia Dan następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd PZK.

7. Osoba ubiegająca się o uznanie stopnia Dan, powinna przesłać na adres biura PZK (Warszawa al. Jerozolimskie 30), kopie wszystkich certyfikatów dan uzyskanych poza PZK oraz wypełnić ankietę.

– Opłaty za weryfikację stopni Dan:

1. Weryfikacja jednego stopnia Dan uzyskanego w ramach oficjalnych szkoleń PZK wynosi 100 zł.

2. Weryfikacja jednego stopnia Dan uzyskanego na szkoleniach w Polsce wynosi 300 zł,

3. Weryfikacja jednego stopnia Dan uzyskanego poza Polską wynosi 500 zł.

4. Opłata za weryfikacja powinna być wpłacona na konto PZK, w ciągu dwóch tygodni po weryfikacji stopni Dan.

5. Dyplomy PZK zostaną przesłane po podjęcia decyzji Zarządu w tej sprawie i wpłaceniu opłaty za weryfikację stopni.