PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE

08-02-2022przez admin

Polski Związek Karate rozpoczął 42 rok swojej działalności. W czasie XI kadencji Zarządu PZK (2018 -2022) zanotowaliśmy największą liczbę medali zdobytych na Mistrzostwach Świata oraz Mistrzostwach Europy przez zawodników Kyokushin, Shotokan, Karate Tradycyjnego oraz Fudokan. Tylko w 2021 roku wśród prawie 50 medali zdobytych na ME i MŚ było 5 złotych medali zdobytych na Mistrzostwach Świata. Także ogromnym sukcesem organizacyjnym było przeprowadzenie w Polsce w 2021 roku trzech Mistrzostw Europy różnych styli oraz po raz pierwszy w Europie Mistrzostw Świata Kyokushin w największej w Polsce Hali widowiskowo Sportowej TAURON Arena w Krakowie. To przełożyło się na wielki sukces medialny karate w Polsce. Zarówno TVP 1, TVP 2, TVP 3 oraz 3 internetowe programy telewizyjne wyemitowały wiele sprawozdań z tych imprez, podkreślając bardzo wysoki poziom sportowy i organizacyjny.

Tak spektakularne sukcesy byłyby nie do osiągnięcia gdyby nie systematycznie udoskonalany od ponad 42 lat system ogólnopolskich imprez Polskiego Związku Karate oraz corocznych centralnych szkoleń zawodników (COS), instruktorów, trenerów i sędziów. W ostatnich 4 latach liczba zrzeszonych klubów wzrosła do ponad 620 licencjonowanych klubów, w których działa blisko 1600 licencjonowanych trenerów, instruktorów oraz ponad 500 licencjonowanych sędziów krajowych i międzynarodowych. Dodatkowo  1900 osób posiada stopnie mistrzowskie zdane przed Międzynarodowymi Komisjami Dan.

Rocznie pod auspicjami PZK odbywa się blisko 40 ogólnopolskich imprez w których bierze udział około 10 000 licencjonowanych zawodników. Od 2 lat podstawą szkolenia i dotowania wyjazdów są kluby członkowskie i ich liderzy, którym bardzo serdecznie dziękujemy za poświęcenie się pracy dla rozwoju Shotokan, Kyokushin, Karate Tradycyjnego i Fudokan w Polsce.

Niestety żyjąc w środku Europy PZK także podlega światowym ruchom sportowym i społecznym. Eksperyment z wejściem WKF na Olimpiadę mimo wielkiego poparcia środowisk karate na świecie w nadziei na współpracę – okazał się zabójczy nawet dla największych światowych organizacji karate, ponieważ WKF po wejściu na Olimpiadę zmonopolizował i ograniczył członkostwo wyłącznie do swojej nielicznej organizacji (około 5 % ćwiczących karate na Świecie) za co został usunięty przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski z Programu Igrzysk Olimpijskich. Polski Związek Karate nadal wspierał organizacyjnie i finansowo wszystkie style karate, organizując Mistrzostwa Polski i wyjazdy na Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata.

Jednocześnie w Polsce z niezrozumiałych powodów w 2010 roku została uchwalona Ustawa o Sporcie, która dała prawo decydowania o istnieniu lub nie sportów nieolimpijskich –  Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu – co jest nie do zaakceptowania w demokratycznych krajach.

Polski Związek Karate w oparciu o swoich doświadczonych działaczy i prawników od 3 lat walczy o uznanie PZK jako osobny nieolimpijski związek sportowy. W 2019 roku Minister Sportu Witold Bańka osobiście nalegał aby Polska Unia Karate podpisała przygotowaną przez Ministerstwo Umowę o współpracy Polskiej Unii Karate z PZK. Niestety do dziś Zarząd PUK nie zezwolił ich Prezesowi na podpisanie umowy licząc na uzyskanie monopolu władzy dla WKF w Polsce mając tylko 80 klubów. Dotychczas ani jeden klub Kyokushin nie został członkiem PUK, ponieważ uniemożliwiają to ich wewnętrzne przepisy jak: wpisowe 10 000 zł, enigmatyczna „postawa etyczna”, bezprawne odebranie klubowi prawa głosu oraz kuriozalny zakaz organizacji i uczestnictwa w MP i PP innych styli karate.

Polski Związek Karate mimo zaistniałych trudności nadal będzie realizował swoje cele statutowe w tym coroczny system imprez mistrzowskich i centralnych szkoleń, ponieważ takie jest szerokie zapotrzebowanie społeczne dla około 60 000 ćwiczących w naszym związku.

PZK wraz z 10 innymi związkami sportowymi jak: Taekwondo ITF, Kendo, Sumo, Jujitsu, Kulturystyka, Taniec Sportowy, Muay-Thai itd. będzie nadal prowadził skoordynowane działania zmierzające do prawnego usankcjonowania nieolimpijskich sportów liczących razem około 1200 klubów w których ćwiczy około 100.000 osób, głównie młodzieży.

Prosimy wszystkie kluby członkowskie o dalszą, niezmienną i wieloletnią współpracę a szczególnie o udział we wszystkich imprezach PZK.