Prośba o aktualizację danych adresowych

06-03-2019przez admin

Zwracamy się z prośbą do wszystkich klubów o aktualizację danych adresowych. Prosimy aby te kluby które w ciągu ostatnich lat zmieniły swoje siedziby, o przesłanie drogą mailową swoich aktualnych adresów pocztowych i mailowych oraz ewentualnie o podanie aktualnych numerów telefonicznych osób funkcyjnych (prezes i trener). Wysyłamy drogą pocztową faktury za licencje trenerskie i niestety część naszych listów wraca do nas, jako przesyłki niepodjęte albo z adnotacją adresat nieznany.

Nowe dane proszę przesłać na adres mailowy – licencje.karate@wp.pl i polskizwiazek@karate.org.pl