Podziękowania Akademickiego Związku Sportowego dla Prezesa Macieja Sokołowskiego


zawodyGratulacje Prezesowi Maciejowi Sokołowskiemu za działania na rzecz społeczności Akademickiego Związku Sportowego składa Prezes Zarządu Głównego AZS prof. dr. hab. Alojzy Nowak.

skan_2167