List do Klubów Członkowskich Polskiego Związku Karate


events

SZANOWNI LIDERZY KLUBÓW CZŁONKOWSKICH
POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE

Polski Związek Karate jest od 38 lat jedynym demokratycznie wybieranym przedstawicielem środowiska Karate w Polsce. 7 kwietnia 2018 roku Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy z udziałem 202 klubów potwierdził demokratyczny mandat do działania na terenie Polski i wpis do KRS. Na tym prawnym stanowisku pozostaje Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Komitet Olimpijski.

Polski Związek Karate będzie realizował w 2018 roku cały Kalendarz imprez krajowych i zagranicznych zgodnie z zatwierdzonym w MSiT Preliminarzem dotowanych szkoleń i wyjazdów. Wszystkie komisje PZK w tym szkoleniowa i sędziowska będą nadal powoływały trenerów i sędziów do pełnienia obowiązków.

Dlatego prosimy o nie uleganie kłamliwej propagandzie Polskiej Unii Karate.

Działalność PUK jest nielegalna, ponieważ ta organizacja nie jest zatwierdzona przez MSiT jako polski związek sportowy w dziedzinie Karate ani nie jest członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.  Ten status posiada tylko PZK od 1980 roku, więc próba zastępowania PZK jako organizatora MP, PP oraz tworzenia Reprezentacji Polski, czyli wbrew Ustawie o sporcie &13. jest przestępstwem w świetle Kodeksu Karnego o czym została zawiadomiona Prokuratura Krajowa.

Prywatne pisma Prezydenta WKF Antonio Espinosa do Pawła Połtorzeckiego oraz Macieja Sokołowskiego posiadają wady prawne, które eliminują je na wstępie, więc nie mogą być brane pod uwagę w demokratycznym kraju. Nikt nie może zabronić szkolenia i rozgrywania zawodów w przepisach WKF w Polsce. Podmiotem działania WKF są uznane przez Ministerstwo Sportu narodowe związki sportowe, a nie wymienione powyżej osoby. Jest to poważne złamanie Statutu WKF, które będzie podniesione przed Międzynarodowym Sądem i Komitetem Olimpijskim aby anulować błędną decyzję.

Także, żadna międzynarodowa organizacja sportowa nie ma prawa wtrącać się w wewnętrzne sprawy niepodległego kraju i wyznaczać swoich przedstawicieli na jego terytorium.

Ponadto w przesłanych pismach brak jest rzeczywistej daty i numeru Uchwały Komitetu Wykonawczego WKF oraz wymienienia zgodnych ze Statutem WKF zarzutów będących podstawą do ewentualnego ukarania PZK napomnieniem, wezwaniem do usunięcia braków lub zagrożeniem ze strony Komisji Dyscyplinarnej, która nigdy nie zajmowała się sprawą Polski.

Zapraszamy wszystkie Kluby członkowskie i sędziów PZK do udziału w Mistrzostwach Polski Karate Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzieżowców w Suchym Lesie 22.04.2018. Zgodnie z Ustawą o sporcie, Statutem PZK i Instytutem Sportu (www.sport-mlodziezowy.pl) gwarantowane jest uznanie w/w Mistrzostw Polski Karate i rankingów przez MSiT w 2018 roku.

Informujemy, że w rozegranych mimo szantażu i gróźb Mistrzostwach Polski seniorów WKF uczestniczyła rekordowa liczba 40 klubów.

Z poważaniem

Zarząd Polskiego Związku Karate w Warszawie