Komunikat PZK w sprawie prowadzenia treningów w czasie pandemii

25-01-2021przez admin

Polski Związek Karate z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000159755), otrzymał informacje z licznych źródeł na terenie całego kraju, o prowadzeniu zajęć karate przez osoby do tego nieuprawnione. W celu wyjaśnienia sytuacji PZK przedstawia poniższe wyjaśnienia, ufając, iż zwiększą one świadomość osób trenujących i zapobiegną negatywnym zjawiskom podszywania się lub wyłudzania świadczeń: 

1. Polski Związek Karate jest obecnie jedynym związkiem w ramach sportu karate, który posiada status polskiego związku sportowego. Informacja ta znajduje swoje odzwierciedlenie zarówno w wypisie z rejestru KRS jak i w wykazie polskich związków sportowych na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

2. Na mocy § 10 ust. 16 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 21 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316), zajęcia sportowe mogą odbywać się jedynie dla uczestników:

a) Uprawiających sport zawodowo w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., lub

b) Stypendystów sportowych, o których mowa w ustawie dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub

c) Zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy o sporcie, lub

d) Dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

3. Polski Związek Karate wyjaśnia, iż na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o sporcie, jest on jedynym związkiem władnym do powołania kadry narodowej.

4. Polski Związek Karate wyjaśnia, iż jedynie podmioty (kluby sportowe) autoryzowane przez PZK są uprawnione do prowadzenia współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i innych wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży (§ 10 ust. 15 pkt 1 Rozporządzenia).

5. W związku z powyższym, wyłączając sportowców zawodowych i stypendystów sportowych:

a) Próby wystawiania zaświadczeń upoważniających do prowadzenia zajęć sportowych przez związki karate inne niż PZK stanowi próbę podszycia się pod polski związek sportowy.

b) Zajęcia karate organizowane poza strukturami PZK są prowadzone bezprawnie gdyż stanowią naruszenie przepisów w/w Rozporządzenia.

c) Pobieranie opłat za zajęcia karate prowadzone poza strukturą PZK stanowi wyłudzenie, gdyż podmioty oferujące te zajęcia nie mają obecnie prawa do ich przeprowadzenia.

Ufamy, iż powyższe wyjaśnienia okażą się wystarczające, oraz przyczynią się do powstrzymania bezprawnych działań różnych podmiotów, o których PZK został zawiadomiony.