Informacja Dla Klubów Członkowskich

11-02-2016przez admin

eventsZarząd Polskiego Związku karate uprzejmie przypomina o regulowaniu opłat z tytułu składek członkowskich klubów zrzeszonych w PZK. Do dnia 15 lutego obowiązuje kwota 450zł natomiast wniesiona opłata w terminie późniejszym wynosi 500zł. Wszelkie wpłaty prosimy przesyłać na podany numer konta: 98 1130 1017 0020 1426 5820 0001 (adresy korespondencyjne dostępne w dziale kontakt) w tytule przelewu proszę określić pełną nazwę klubu, adres oraz tytuł wpłaty.